Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0108 - Õpihuvilaager Tartu Variku Kooli õpilastele
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Peeter Kikas
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: