Asi: Riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0165
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Sigrid Ester Tani
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamine
Registreeritud: 26.11.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks


Eesmärgid


Toetada riigikaitse õpetust koolis.


Tegevused


Viiakse läbi kaks 3 päevast laagrit. Esimene laager toimub mais ja teine laager aprillis. Sõltuvalt kooli praktikate toimumise eripärast. Esimene laager toimub Tartumaal Unikülas ja teine laager Valgamaal Soorus.
Osalevate õpilaste arv toetust taotlevast koolist: 90 (esimene laager) ja 50 (teine laager).
Kohustuslikud tegevused, mis laagris läbi viiakse:
Riviõpe
Isikliku ja rühmavarustuse kasutamine
Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul
Välilaagri rajamine ja eluolu välitingimustes. Keskkonnakaitse
Toitlustamine ja hügieen välitingimustes
Orienteerumine maastikul
Varjumine ja varjatud liikumine maastikul
Esmaabi välitingimustes
Relvaõpe, laskeasjandus ja ohutushoid
KodanikukaitseTulemused


Korraldatud on kaks riigikaitse õppelaagrit.


Maksumus


10 301 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


10 301 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise kord

Juhtpartner


Tartu KHK

PartneridJuht


Tartu KHK õpetaja Jaanika Ojakõiv

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2021 - 01.12.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord