Saabunud kiri: Rahu 8 rekonstrueerimine

Asja number: VP-17-0127
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Rahu 8 rekonstrueerimine
Registreeritud: 28.08.2019
Kellele saadetud: Liisi Park
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: Post

Saatja:
Organisatsioon: Kredex SA
Saatja kuupäev: 28.08.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 28.09.2019
Failid: L6plikotsus_KESF-0444_Rahu8.bdoc ( 122 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere

Saadan uuesti rahastamise otsuse.

Lugupidamisega
Priit Kirotar
toetuste haldur


Sihtasutus KredEx
Hobujaama 4, 10151 Tallinn
TEL +372 667 4108
MOB


See elektronkiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni. Kui antud kiri ei ole suunatud Teile, siis selle avaldamine,
kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Kui saite selle kirja
ekslikult, palun teavitage sellest koheselt kirja saatjat ning kustutage kiri oma süsteemidest.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any use,
disclosure, copying, distribution or taking any other action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited
and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please contact the sender and delete the material from your systems.From: Priit Kirotar
Sent:
Thursday, December 6, 2018 2:08 PM
To:
Marek Treufeldt <Marek.Treufeldt@raad.tartu.ee>; Tiit Paenurk <Tiit.Paenurk@raad.tartu.ee>
Subject:
AK Tartu, Rahu 8 rahastamise otsus

Tere

Käesoleva e-kirja manusest leiate toetuse maksete õiguse tekkimise otsuse, lisaks on allpool info seoses teavitamisnõuete, dokumentide säilitamise ja vajadusel uute hangete korraldamise kohta.

Toetuse saajana ja toetatavat projekti teostades olete kohustatud jälgima Vabariigi Valitsuse 12.09.2014.a määruses nr 146 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ ) toodud teavitamisnõuded. Vastavad teavitusnõuded, mida kohustute järgima on täpsustavalt toodud ka siin: http://kredex.ee/korteriuhistu/korteriuhistu-toetused/rekonstrueerimise-toetus – Nõuded avalikustamisele.

Kui osutub vajalikuks muuta edaspidi mõnda teenuse osutajat olete nagu ka varasemate hangete korraldamisel ja toetatava tegevuse teostaja väljaselgitamisel kohustatud lähtuma riigihangete seaduse § 3 toodud riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest.

Kõik kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid peavad olema säilitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 140 lõikele 1 neli aastat, alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks arvatud kulude alusel toetus välja makstud. Lisaks käesolevas punktis toodud dokumentide säilitamise kohustuse täitmisele vähemalt eelnimetatud tähtaja jooksul, olete kohustatud säilitama kogu toetatavate tegevuste tellimisega seotud dokumentatsiooni (s.h toetatavate tegevuste teostamiseks pakkujatele saadetud pakkumiskutsed, pakkumiskutse saatmise e-kiri, pakkumiste esitamise või pakkumise esitamisest loobumise e-kirjad, pakkumiskutse muutmisel pakkujate teavitamise e-kiri ja muud kohased tõendid), tagamaks toetuse saaja poolne riigihangete seaduse § 3 toodud nõuete täitmise kontrolli võimalikkus toetatavate tegevuste järelevalvetoimingute käigus.

Lugupidamisega

Priit Kirotar
toetuste haldur

KredEx

Hobujaama 4, 10151 Tallinn
tel: +372 667 4108
mob:See elektronkiri võib sisaldada konfidentsiaalset informatsiooni. Kui antud kiri ei ole suunatud Teile, siis selle avaldamine, kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine on rangelt keelatud ning võib olla ebaseaduslik. Kui saite selle kirja ekslikult, palun teavitage sellest koheselt kirja saatjat ning kustutage kiri oma süsteemidest.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any use, disclosure, copying, distribution or taking any other action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you received this e-mail in error, please contact the sender and delete the material from your systems.

L6plikotsus_KESF-0444_Rahu8.bdoc