Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-21-0098 - Kaasatud juhtimissüsteemi loomine Tartu Forseliuse Koolis läbi õpetajate enesejuhtimisoskuste toetamise
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Terje Käär
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: