Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Aruküla tee 1 sihtotstarbe muutmine)

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: AQUA MARINA AS
Saatja kuupäev: 08.06.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Aruküla tee 1 sihtotstarbe muutmine)
Allkirjastaja: Jarno Laur; abilinnapea
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 04.07.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 04.07.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Tartu_Linnavalitsus_Kiri_20170704_UP-14-003.bdoc ( 124 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstAQUA MARINA AS


Teie 08.06.2017 13:51:26
Meie 04.07.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneering 2030+ (Aruküla tee 1 sihtotstarbe muutmine)Lugupidamisega

Jarno Laur
abilinnapea


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.