Asi: EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (EmpInno - nutika spetsialiseerumise strateegiate monitooring)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0012
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakond
Vastutav töötaja: Alo Lilles
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: EmpInno Monitoring Smart Specialisation Strategies (EmpInno - nutika spetsialiseerumise strateegiate monitooring)
Registreeritud: 30.01.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Tegu on EmpInno projekti jätkuprojektiga, mille eesmärgiks on jagada ning implementeerida projekti käigus tekkinud tulemusi.

Projekti esimeses osas jagasime partneritega rahvusvahelisi kogemusi ja häid näiteid selleks et parendada nutika spetsialiseerumise strateegiaid ning parandada linnade majandusnäitajaid Euroopa keskmise suurusega linnades ja regioonides.


Eesmärgid


Suurendada linnade arenguvõimalusi läbi nutika spetsialiseerumise lähenemise rakendamise või parendamise.

Tõsta innovatsiooni osapoolte võimekust rakendada regioonides nutika spetsialiseerumise läehenemist.


Tegevused


Olulisimad projekti tegevused:
- tutvumine partnerregioonide nutika spetsialiseerumise strateegiate ja lähenemistega ning õppimine teiste kogemustest,
- huvigruppide kaasamine nutika spetsialiseerumise monitoorimise dialoogi,
- poliitilise dialoogi avamine ja eestvedamine


Tulemused


Peamisteks oodatavateks tulemusteks on:
- LENSSi ellurakendamine
- rahvusvaheliste kogemuste vahetamine;

- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine
- projekti tulemuste sidumine teiste strateegiatega (nt. Tartumaa arengustrateegia)


Maksumus


62 400 EUR

Tartu kohustused


9 360 EUR

Toetus


53 040 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Interreg

Millise programmi / meetme raames


Interreg BSR

Juhtpartner


Rostocki ettevõtlus- ja tehnoloogiakeskus

Partnerid


Lõuna-Taani Euroopa Keskus, Kujawsko-Pomorskie ettevõtluskeskus (Poola), Lubelskie ettevõtluskeskus (Poola), Foundation for Lubelskie Development, Kaunase teaduspark, Riga Planning Region, Tartu Teaduspark, Prizztech Ltd (Soome), Regional Council of South Ostrobothnia, Östergötland Country Council, Gävleborgi regioon (Rootsi), Tartu linn.

Juht


Alo Lilles

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.07.2021

Osakond


EVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord