Asi: PRIA koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu lasteaias Klaabu

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0049
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Klaabu
Vastutav töötaja: Aita Arund
Teised töötajad: Helje Jõgi; Jana Treier
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: PRIA koolikava haridusmeetmete tegevused Tartu lasteaias Klaabu
Registreeritud: 02.04.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


PRIA koolikava haridusmeetmete tegevuste korraldamine Tartu lasteaias Klaabu


Eesmärgid


Tõsta laste teadlikkust mahepõllumajandusest ning toetada tervislike toitumisharjumuste kujunemist


Tegevused


Toiduvalmistamise töötuba koostöös TKHK toitlustusosakonna õpetajatega.
Mahetalude külastamine ja osalemised õppeprogrammides.
Taimekasvatusega ja piimatootmisega seotud teemade uurimine koos praktiliste tegevustega.


Tulemused


Lastel on uued teadmised talude majandamisviisis,t maheaedviljakasvatusest ja piimatootmisest.
Lastel on praktilised kogemused erinevate kodumaiste puu- ja köögiviljade tundmisest, kasvatamisest ning nende kasutamisest toiduvalmistamisel.


Maksumus


2 964 EUR

Tartu kohustused


391 EUR

Toetus


2 573 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Liidu toiduprogrammide Koolikava haridusmeetmete tegevused

JuhtpartnerPartnerid


Tartu Kutsehariduskeskus
ERTO Talu
Õpiõu OÜ/Latika talu
OÜ Viinamärdi Talu

Juht


Aita Arund

Algus- ja lõpptähtaeg


02.04.2020 - 30.06.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord