Saabunud kiri: SA Archimedes teadaanne seoses õpirände ja rahvusvaheliste koostööprojektidega Covid-19 eriolukorras

Asja number: VP-19-0110
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: SA Archimedes teadaanne seoses õpirände ja rahvusvaheliste koostööprojektidega Covid-19 eriolukorras
Registreeritud: 02.04.2020
Kellele saadetud: Signi Savi
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Archimedes SA
Saatja kuupäev: 13.03.2020

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Signi Savi
Vastamise tähtaeg: 02.05.2020
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Edastan Sihtasutuse Archimedes teadaande seoses õpirände ja rahvusvaheliste koostööprojektidega Covid-19 eriolukorras:

Uued, riiklikust eriolukorrast ja globaalsest pandeemiast tulenevad suunised sihtasutuse toetatud projektide raames:
palume igasugune Eestist väljasõit ära jätta eriolukorra lõpuni;
palume välisgruppide vastuvõtmine ära jätta eriolukorra lõpuni;
kõik, kes juba on rahvusvaheliste projektide raames välismaal või õpirändes ning soovivad tagasi tulla, võivad seda teha ning nende kulud kuuluvad force majeure klausli alla vastava toetuslepingu raames.

Tagasi võivad pöörduda ka need, kes pole hetkel väljakuulutatud eriolukorraga riigis.
Meie otsuse aluseks on:
WHO pandeemia väljakuulutamine;
Eestis välja kuulutatud eriolukord;
kiirelt muutuv olukord maailmas ning eriolukorrad teistes riikides.

Kõik reisimise ja rahvusvaheliste üritustega seotud tegevused, mida veel pole käivitatud ja mis on planeeritud enne 1. maid 2020, palume edasi lükata ning kulusid mitte teha. See kehtib kas 1. maini või kuni sihtasutuse järgmise teateni. 
Kulude aktsepteerimine on võimalik algselt eraldatud toetuse piires, täiendavat finantseeringut ei eraldata.

Toetuslepingu raames aktsepteerime kulusid järgmistel tingimustel:
kindlustusleping ei kata tehtud kulutusi, aluseks on kindlustusandja otsus või muu kirjalik dokument (nt kindlustuspoliis või kindlustuse üldtingimused);
toetusesaaja on kasutanud ära kõik võimalused tehtud kulutuste tagasi saamiseks.
 
Heade soovidega
 
Ivika Enula
Vanemspetsialist (Erasmus+ strateegiline koostöö üldhariduses)
Tel +372 697 9213 | ivika.enula@archimedes.ee
 
Sihtasutus Archimedes
Tõnismägi 11 | 10119 Tallinn
www.archimedes.ee  
haridus.archimedes.ee/erasmuspluss