Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine
Registreeritud: 13.05.2016
Kellele saadetud: Jarno Laur, Urmas Ahven, Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: DVK

Saatja:
Organisatsioon: Maa-amet
Saatja kuupäev: 13.05.2016
Saatja number: 6-3/16/9411

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Kellele suunatud: Indrek Ranniku
Vastamise tähtaeg: 13.06.2016
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri: