Asi: Erasmus+ projekt Kaunase Saules Gümnaasiumiga

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0138
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Erasmus+ projekt Kaunase Saules Gümnaasiumiga
Registreeritud: 14.09.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


SA Archimedese noorteagentuuri poolt finantseeritud projekt, millepealkiri on "Külas hea, kodus parem? Noorte diskussiooni töötoad.!". Projektis osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Kaunase Saules Gümnaasiumi gümnaasiumiastme noored.


Eesmärgid


Täiendada noorte teadmisi oma riigi kohta Euroopa Liidus, analüüsida statistilisi andmeid Leedu ja Eesti majanduse kohta, sealhulgas välja- ja sisserände kohta, arendada kriitilise mõtlemise oskust, toetada aktiivset ellu suhtumist, arendada inglise keeles suhtlemise oskust, oskust töötada mitmekuktuurilises grupis, arendada planeerimise ja organiseerimise oskust, tutvuda diskussiooni metoodikaga.


Tegevused


On planeeritud järgmised tegevused: soojendus, kodutööde esitlemine Euroopa Liidu kohta (statistilised andmed jm) ning Leedu ja Eesti kohast selles, ümarlauad, diskussioonitoad, ekskursioonid ja sportlikud mängud. Tegevuste läbiviimiseks kasutame erinevaid meetodeid, nagu intervjuud, esitlused, diskussioonid, päeva tegevuste analüüs, mängud, viktoriin, ekskursiooni organiseerimine ja läbiviimine.


Tulemused


Projekti läbinud noortel tekib suurem soov jääda õppima ja töötama oma riiki ning levitada oma positsioone noorte seas. Projektist osa võtnud noored arendavad järgmisi pädevusi: suhtllus-, väärtus-, enesemääratlus-, ettevõtlikkus-, sotsiaalset pädevust. Arendavad ka kriitilise mõtlemise ja võõrkeeles suhtlemise oskust.


Maksumus


8 988 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 988 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Euroopa noored

Juhtpartner


Kaunase Saules Gümnaasium, Leedu

PartneridJuht


Hiie Asser

Algus- ja lõpptähtaeg


10.11.2017 - 09.05.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord