E-post Tartu lodjakoja ehituse omanikujärelevalve

Asja number: RH-19-354
Vastutaja: Indrek Hunt
Saaja: CN=Indrek Hunt/OU=LVO/O=Tartu@TLO
Koopia: parnprojekt@gmail.com, info@sweco.ee, vennad@vennad.ee
Teema: Tartu lodjakoja ehituse omanikujärelevalve
Saadetud: 17.10.2019
Failid: Ehituse töövõtuleping.doc ( 274 kb )
Ehitustrust.xlsx ( 186 kb )
Omanikujärelevalve leping nr ....doc ( 90 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-19-354

Tartu lodjakoja ehituse omanikujärelevalve


Tere

Sooviksime Teilt hinnapakkumist Tartus, Ujula tn 98 rajatava lodjakoja kompleksi ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

Tegemist on Emajõe äärde rajatava 3st hoonest koosneva kompleksiga: multifunktsionaalne ajalooliste laevade ehitamise hoone, abihoone materjalide/paatide hoiustamiseks ning vetelpäästehoone koos randa teenindavate avalike WCdega.

Ehitustööd:
- ehitusleping ASga Ehitustrust on sõlmimisel;
- ehitusperiood 9 kuud: november 2019 - juuli 2020.
- ehitustööde maksumus: 2 431 212 € koos km-ga.
- ehituse töövõtulepingu projekt:

- pakkumuse hinnatabel:


Ehitusprojekti arhitektuurne osa:
https://tartu.ee/pilv/s/eBTMadqRL9gLX3C

Omanikujärelevalve lepingu projekt:Palun pöörata tähelepanu lepingu punktidele, mis omavad olulist mõju teenuse mahu kirjeldamisel:
5.1.        Omanikujärelevalve teenuse töömaht ei tohi olla vähem kui 3 töötundi päevas ja 15 töötundi nädalas vahetult ehitusobjektil, millele lisandub vajadusel töö väljaspool ehitusobjekti (dokumentide koostamine, ehitajate aruannete, õiendite, aktide, arvete kontrollimine jne) ning selle määrab Käsundisaaja oma professionaalsetest kogemustest lähtuvalt.
5.4.        Käsundisaaja peab Lepingu täitmisel kasutama järgmiseid omanikujärelevalve tegevusala liikide pädeva isiku MTR registreeringuid omavaid spetsialiste, kes teostavad oma valdkonnas järjepidevalt kontrolli  ehitustööde nõuetele vastavuse osas. Rakendatavate spetsialistide nõutud pädevused MTRs tegevusalal omanikujärelevalve on: sisekliima tagamise süsteem, hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem, üldehituslik ehitamine ja MTRs tegevusalal: elektritööd, tegevusala liigis: elektripaigaldise projekti ekspertiisi tegemine.
5.32.        Käsundisaajal on kohustus käsitleda lisa- ja muudatustööde pakkumusi, kontrollida nende mahtude ja maksumuste õigsust ning kooskõlastada need Käsundiandjaga ja jälgida lisa- ja muudatustööde kulgu.
5.36. Käsundisaajal on kohustus esitada igakuuliselt teostatud Teenuse detailne, tema poolt allkirjastatud, aruanne koos põhjaliku fotomaterjaliga, andes Käsundiandjale ülevaate Ehitustööde kulgemisest, probleemidest, Ehitustööde vastavusest nõuetele ja oma hinnangu Ehitustööde ajakava ja Ehituse Töövõtulepingu täitmisele. Aruande need osad, mis kajastavad eriosade ehitustööde kulu ja nõuetele vastavust, peavad allkirjastama Käsundisaaja vastavate valdkondade MTR registreeringut omavad erialaspetsialistid.

Hinnapakkumine palume esitada hiljemalt 24. oktoobril kella 11.00-ks vastusena sellele e-kirjale.

lugupidamisega
Indrek Hunt
Tartu Linnavalitsus
Linnavarade osakonna ehitusteenistus,
vanemspetsialist
tel     736 1214
mob 520 0381

Document IconEhituse töövõtuleping.docType: application/msword
Name: Ehituse töövõtuleping.doc

Document IconEhitustrust.xlsxType: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Name: Ehitustrust.xlsx

Document IconOmanikujärelevalve leping nr ....docType: application/msword
Name: Omanikujärelevalve leping nr ....doc