Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneeringus ehituskeeluvööndi kaardistamine

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Keskkonnaamet

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Tartu linna üldplaneeringus ehituskeeluvööndi kaardistamine
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 26.08.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20160826_UP-14-003.bdoc ( 6731 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstKeskkonnaametMeie 26.08.2016 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneeringus ehituskeeluvööndi kaardistamineLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.