Saadetud kiri: Hankelepingu tingimuste rikkumisest tulenev leppetrahvi nõue

Asja number: RH-21-424

Kirja saaja:
Organisatsioon: HMK Medical OÜ
Saatja kuupäev: 06.12.2021

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnavarade osakond
Teema: Hankelepingu tingimuste rikkumisest tulenev leppetrahvi nõue
Koostaja: Leelo Sahk-Jansen 7361115 Leelo.Sahk-Jansen@raad.tartu.ee
Registreeritud: 28.12.2021
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 28.12.2021
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnavarade_osakond_Kiri_20211228_RH-21-424.asice ( 134 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstHMK Medical OÜ


Teie 06.12.2021
Meie 28.12.2021 nr 4-6/RH-21-424


Hankelepingu tingimuste rikkumisest tulenev leppetrahvi nõueLugupidamisega
Leelo Sahk-Jansen
7361115 Leelo.Sahk-Jansen@raad.tartu.ee


Lisad
.