E-post Hinnapäring

Asja number: RH-18-379
Vastutaja: Marko Metsma
Saaja: ain@t-konsult.ee
Teema: Hinnapäring
Saadetud: 27.11.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-379

Hinnapäring


Asja viide: RH-18-379

Kutse hinnapakkumusel osalemiseks

Arvestades Tartu linna hankekorra § 9 lg 1  kutsub Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond Teid osalema „Bussipeatuste konstruktsioonide töökirjelduste ja tööjooniste koostamise“  hinnapakkumusel.

Tehniline kirjeldus:

Projekteeritavale alale tuleb teostada geoloogiline uuring ja sellest lähtuvalt projekteerida bussiootetaskutele katte konstruktsioonid.

1.        Hinnapakkumus  koos käibemaksuga palume esitada hiljemalt  29.11.2018.a kl 12:00 e-posti aadressile marko.metsma@raad.tartu.ee.

Hankija sõlmib töövõtulepingu pakkujaga, kelle poolt pakutud hind on madalaim.

Tööde lõpetamise tähtpäev on 31. detsember 2108.

Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui need ületavad eelarves töödeks planeeritud vahendeid või keskmist turuhinda.

Täiendav info: Marko Metsma, tel 53 944 320-  e-post: marko.metsma@raad.tartu.ee

Lugupidamisega,

Marko Metsma

teehoolduse spetsialist

Eedeni poolneEedenist üle teeMaaliinide busspeatus.