Saadetud kiri: Aruküla tee 30 krundi sihtotstarve ja ehituskeeluvööndi vähendamine linna üldplaneeringus

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Keskkonnaameti Lõuna regioon

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Aruküla tee 30 krundi sihtotstarve ja ehituskeeluvööndi vähendamine linna üldplaneeringus
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 15.02.2017
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170215_UP-14-003.bdoc ( 839 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstKeskkonnaameti Lõuna regioonMeie 15.02.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Aruküla tee 30 krundi sihtotstarve ja ehituskeeluvööndi vähendamine linna üldplaneeringusLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.