Väljamineva kirja projekt: Confirmation Letter

Asja number: VP-17-0134

Kirja saaja:
Organisatsioon: Berufsbildende Schulen des Landkreises Osnabrück

Kirja:
Saatja: Tartu Kutsehariduskeskus
Teema: Confirmation Letter
Koostaja: Helina Laine
Registreeritud: 04.09.2019
Seisund: Registreeritud
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
04.09.2019 kuni 03.09.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus