Asi: Students' International Research Conference (Õpilaste rahvusvaheline uurimistööde konverents)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0031
Menetlev üksus: Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eneli Mäeots
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Students' International Research Conference (Õpilaste rahvusvaheline uurimistööde konverents)
Registreeritud: 27.02.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Rahvusvahelised gümnaasiumi õpilastele suunatud uurimistööde konverentsid.


Eesmärgid


Nordplus Junior projekti eesmärgiks on korraldada kolm akadeemilist gümnaasiumiõpilaste uurimistööde konverentsi, mille eesmärgiks on teaduse populariseerimine noorte hulgas. Projektis osaleb kolm partnerit, koordineeriv partner on Tartu Jaan Poska gümnaasium, teised partnerid on Jurmala riigigümnaasium Lätis ja Tibble gümnaasium Rootsis. Konverentside puhul ei ole tegemist konkursiga ja ei selgitata välja parimaid, osalevad gümnaasiumiõpilased saavad võimaluse jagada oma uurimis- või praktilise töö tulemusi eakaaslastega, saada inspiratsiooni ja tagasisidet ekspertidest superviisoritelt. Konverentsi eesmärk on toetada noorte arengut tulevasteks noorteadlasteks ja kuna kõigis kolmes partnerriigis on uurimistöö kirjutamine või praktilise töö läbi viimine gümnaasiumi lõpetamise eelduseks, toetab projekt otseselt kõigi partnerite õppekava. Projekt on kasvanud välja Tartu Jaan Poska gümnaasiumis alates 2014. aastast toimuvast iga-aastasest õpilaste uurimistööde konverentsist „Poska akadeemia“, kus viimasel kahel aastal on osalenud õpilased ja õpetajad mõlemast projekti partnerorganisatsioonist.


Tegevused


Projektiperioodi jooksul korraldatakse kahepäevased konverentsid 2019., 2020. ja 2021. aasta kevadpoolaastal vastavalt Eestis Tartu Jaan Poska gümnaasiumis, Lätis Jurmala riigigümnaasiumis ja Rootsis Tibble gümnaasiumis. Igale ingliskeelsele konverentsile on oodatud esinejad, kuulajad ja õpetajad kõigist partnerorganisatsioonidest ja korraldava riigi teistest gümnaasiumitest, kokku hinnanguliselt 150 inimest. Pooled ettekandjatest on projektipartnerite koolidest, pooled aga korraldajariigi teistest koolidest. Lisaks õpilastele esinevad plenaarettekannetega akadeemikud, toimuvad töötoad ja õpetajate/juhendajate kohtumised, kus arutatakse uurimistööde temaatikat ja jagatakse kolme riigi kogemusi.


Tulemused


Projekti tulemusena on kaasatud õpilased saanud võimaluse oma uurimistööd laiemale publikule tutvustada, saanud esinemiskogemuse rahvusvahelisel konverentsil, tagasiside oma tööle ja inspiratsiooni akadeemilise uurimistegevuse jätkamiseks. Ettekande teinud või kuulajana osalenud õpilastel arvestatakse konverentsil osalemist uurimistööde kursuse osana. Osalevad õpetajad on projekti tulemusena mõtestanud uurimistööde juhendamise protsessi ja ammutanud uusi ideid. Konverentsidest tehakse otseülekanded internetis, mis võimaldab neid kasutada ainetundide rikastamiseks.


Maksumus


28 560 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


28 560 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


Nordplus Junior

Juhtpartner


Tartu Jaan Poska Gümnaasium

Partnerid


SE-Tibble Fristående Gymnasium
Gellerstedt, Liisa
E-mail: liisa.gellerstedt@tibble.nu
Tel number: 46736612713
LV-Jurmala State Gymnasium
Joelsone, Kristine
E-mail: k_kristinek@hotmail.com
Tel number: 37126431356
3.

Juht


Lembi Loigu

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord