Asi: Kaitseressursside Amet

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0052
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kaitseressursside Amet
Registreeritud: 26.03.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Noorte isamaaline kasvatus ning kodanikupädevuse arendamine riigikaitseõpetuse raames


Eesmärgid


Riigikaitse õpetuse õppekäikude ja õppelaagri korraldamine


Tegevused


kodanikupädevuse toetavad õppekäigud
koolidevaheline riigkaitselaager 2018.a. mais


Tulemused


õpilastel on tekkiinud parem arusaam riig- ja riigikaitse toimimisest


Maksumus


8 080 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


8 080 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


riigikaitseõpetuse toetus

Juhtpartner


Tartu Annelinna Gümnaasium

PartneridJuht


Marko Tiirmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2018 - 01.12.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord