Saabunud kiri: Hajaasustuse programm 2019

Asja number: VP-19-0035
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Hajaasustuse programm 2019
Registreeritud: 07.05.2019
Kellele saadetud: Marek Treufeldt, Maarja Aedviir
Dokumendi liik: Taotlus
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik EP
Saatja kuupäev: 07.05.2019

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Maarja Aedviir
Vastamise tähtaeg: 07.06.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
07.05.2019 kuni 06.05.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus