Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-20-0024 - Ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu KHK-s
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Helina Laine
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: