Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0103 - Õpihuvilaager MHG PK õpilastele
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Eda Lemberg
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: