Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-19-0109 - Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2019/2020 õppeaastal
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kaire Varrik
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: