Asi: Tartu II Muusikakooli puhkpilliorkestriga seotud kulud

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0158
Menetlev üksus: Tartu II Muusikakool
Vastutav töötaja: Siiri Lipping
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu II Muusikakooli puhkpilliorkestriga seotud kulud
Registreeritud: 17.12.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesoleva projektiga on Tartu II MK on võimalus katta puhkpilliorkestri esinemisega seotud kulud, kollektuiivi juhi kutseeksami tasu, osavõtutasud, õppematerjali soetamiskulud, pillide hooldus.


Eesmärgid


Tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika vastu.


Tegevused


Võimaldada õpilastel puhkpilliorkestri koosseisus väljaspool kooli rohkem esineda.


Tulemused


Puhkpilliorkestris mängimine on eelduseks riiklikele muusikaõppeasutustele vajaliku järelkasvu koolitamisel.


Maksumus


335 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


335 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kooriühing

Millise programmi / meetme raames


Laulu- ja tantsupeo protsess

Juhtpartner


Tartu II Muusikakool

PartneridJuht


Gunnar Pettaig

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2019 - 31.07.2020

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord