Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-18-0013 - Kultuuriministeeriumi tegevustoetus 2018
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Marge Rennit
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: