Saabunud kiri: GreenSAM application draft

Asja number: VP-19-0023
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: GreenSAM application draft
Registreeritud: 01.03.2019
Kellele saadetud: Kairi Kuusik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: REM Consult
Saatja kuupäev: 27.03.2018

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Kairi Kuusik
Vastamise tähtaeg: 01.04.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2 - Dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid
27.03.2018 kuni 26.03.2023 või dokumendi vastuvõtmine või allkirjastamine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus