Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneering

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Maanteeamet
Saatja kuupäev: 12.04.2017

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Tartu linna üldplaneering
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 04.05.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 04.05.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170504_UP-14-003.bdoc ( 34 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstMaanteeamet


Teie 12.04.2017 16:28:15
Meie 04.05.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneeringLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.