Asi: Töökohapõhise õppe rakendamise leping

Seisund: Menetluses
Asja number: VP-20-0008
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Mõmmik
Vastutav töötaja: Veera Ossipova
Sari: 21.3-5 Linna nimel sõlmitud lepingud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Töökohapõhise õppe rakendamise leping
Registreeritud: 21.01.2020
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 -
16.01.2020 kuni 16.01.2095 või null
Teabevaldaja: Valgamaa Kutseõppekeskus


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord