Asi: Tartu Kivilinna Kooli 2020/2021 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0002
Menetlev üksus: Tartu Kivilinna Kool
Vastutav töötaja: Aili Mölder
Teised töötajad: Ave Paabo; Indrek Kuusk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kivilinna Kooli 2020/2021 õa loodus- ja keskkonnaalased õppeprogrammid
Registreeritud: 07.01.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes. Õppeprogrammid on valitud õpetajate poolt nii, et need toetaksid riiklikku ja kooli õppekava. Kokku saab õppeprogrammidest osa ligi 900 õpilast.


Tegevused


TKiK klassid (kokku 36 klassikomplekti) läbivad õa jooksul erinevad õppeprogrammid või õppekäigud loodus- või keskkonnahariduskeskustes.
Läbitavad programmid klasside kaupa:
1. klassid: Luke mõis „Kevad mõisapargis“
2. klassid: Luke mõis „Kevad mõisapargis“
3. klassid: Eesti Maaülikooli Võrtsjärve õppekeskus
- Kalad ja veetaimed 1. Kooliaste
4. klassid: Jääaja Keskuse õppeprogrammid
5. klassid: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA „Ilmavaatluse õppeprogramm Vellaveres“
6. klassid: Vapramäe- Vellavere-Vitipalu õppeprogramm
7. klassid: Tartu loodusmaja „Söödavad ja mürgised taimed“
8. klassid: Endla looduskeskus (Keskkonnaamet) „Männikjärve mets ja raba (Endla looduskaitseala)“
9. klassid: Eesti Kaevandusmuuseum „Pruuni kulla otsingul“Tulemused


Projekti jooksul omandatud teadmiste ja oskuste edasiandmine eakaaslastele erinevate meetodite kaudu ning teadmiste ja oskuste kasutamine igapäevaelus.
Projekti tulemuseks on ümbritsevat märkava ja tundva noore inimese kujunemine, kellel on keskkonnateadlikud väärtushinnangud ning keskkonnasõbralikud käitumis- ning tarbimisharjumused.
Projekti mõju keskkonnaseisundile on keskkonnasõbralik. Projekti rakendumisel suureneb õpilaste huvi keskkonnateadlikkuse vastu ja kaasneb õpilaste positiivne suhtumine loodusesse ja selle hoidmise/kaitsmise vajalikkusesse ning säästva eluviisi omaksvõtmine.


Maksumus


10 800 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


10 800 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm - Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Kivilinna Kool
Karin Lukk
Kaunsae pst 71, 50706 Tartu
7461746
karin.lukk@kivilinn.tartu.ee

PartneridJuht


Riho Rosin

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 30.06.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord