Saabunud kiri: KÜ Kuperjanovi 2 renoveerimistoetuse 3. väljamaksetaotlus

Asja number: VP-15-0042
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: KÜ Kuperjanovi 2 renoveerimistoetuse 3. väljamaksetaotlus
Registreeritud: 26.06.2019
Kellele saadetud: Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: TARTU LINN, J. KUPERJANOVI TN 2 KÜ
Saatja kuupäev: 04.06.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Vastamise tähtaeg: 26.07.2019
Failid: TVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 8 apr-mai.asice ( 48 kb )
Kuperjanovi 2 toetuse väljamakse taotlus nr 3.asice ( 16 kb )
arve 201905-1 Kuperjanovi2.pdf ( 359 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere!
Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a. määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" (edaspidi määrus) kohaselt on korteriühistutel võimalik saada toetust korterelamu rekonstrueerimiseks projektist „Nutikas linnaosa – SmartEnCity“.
Käesolevaga esitab KÜ Kuperjanovi 2 (reg kood 80144457) vastavalt määruse § 18 sätestatud tingimustele taotluse rekonstrueerimise toetuse 3. osa (15% linnapoolsest toetusest) väljamakse tegemiseks ehitustööde tegijale TVK Teenused OÜ (reg kood 10512675). Rekonstrueerimistöödest on 31.05.2019 seisuga teostatud 100% kogumahust.
Palume toetuse 3. osa makse (lõppmakse) summas 31 733 eurot ja 70 senti kanda TVK Teenused OÜ arveldusarvele EE792200001120275439 Swedbank.

Taotlusele lisatud dokumendid:
1. Koopia tehtud rekonstrueerimistööde aktist, millest nähtub tehtud tööde osakaal.
2. Koopia ehitustööde tegija esitatud arvest.


Lugupidamisega

Tõnu Ints, KÜ Kuperjanovi 2 esimeesTVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 8 apr-mai.asiceKuperjanovi 2 toetuse väljamakse taotlus nr 3.asicearve 201905-1 Kuperjanovi2.pdf