Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0007 - AS TRANSFER - AS-Fabrik -Bilbao: Alliance for smart specialisation in advanced services towards the digital transformation of the industry (tööstuse digitaliseerimisele suunatud nutika spetsialiseerumise teenuste ühendus)
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Katrin Kask
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: