Asi: Emake loodus annab tarkust murul, metsas, koduaias

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-17-0116
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Naerumaa
Vastutav töötaja: Ave Nõmme
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Emake loodus annab tarkust murul, metsas, koduaias
Registreeritud: 05.07.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Tegemist on mitte-ehitusliku keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projektiga


Eesmärgid


Loodusprogrammide kaudu laps oskab nimetada metsas kasvavaid seeni, selle osasid, teab ja tunneb söögi- ning mürgiseid seeni. aktiivtegevuste kaudu lapsed tutvuvad talus elavate lindude ja loomadega. Mänguliste tegevuste kaudu omandab laps teadmised õuemurul kasvavatest taimedest


Tegevused


1. Peredega koostöövormide mitmekesistamine töötubade,vestlusringides.
2. Tartu Loodusmaja õppeprogrammid 5-7.aastastele lastele Mutionu seenejutud, Uurime ja avastame ja Murumängud
3. Tartu Loodusmaja õppeprogramm õppesõiduga 3-7.aastastele lastele Metsa tallu
4.Teavituskampaania lastevanemate hulgas


Tulemused


Projekti tegevust tulemuslikkusena on lastel omandatud teadmised ja vilumused Eestimaa looduses kasvavatest taimedest, seentest, talus ehedas keskkonnas kasvavtest lindudest ja loomadest. Lapsel on avastamise ja katesetamise Ahha! tunne. Avastus- ja õueõppe projekti tegevused toetavad Tartu Lasteaed Naerumaa õppekavas püstitatud eesmärke ja põhimõtteid


Maksumus


619 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


619 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkus

Juhtpartner


Lasteaed Naerumaa

PartneridJuht


Ave Nõmme

Algus- ja lõpptähtaeg


02.10.2017 - 25.05.2018

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord