Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-20-0148 - Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine aadressil Puiestee 114
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Marek Treufeldt
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: