Asi: Kaitseressursside Ameti toetuse leping

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0034
Menetlev üksus: Tartu Herbert Masingu Kool
Vastutav töötaja: Pille-Riin Meikop
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kaitseressursside Ameti toetuse leping
Registreeritud: 03.03.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Riigikaitseõpetuse toetamine


Eesmärgid


Lepingu objektiks on toetuse andmine Tartu Herbert Masingu Kooli riigikaitseõpetuse õppekäigu(-käikude) ja -laagri korraldamise ning õppevahendite soetamise kulude katmiseks.


Tegevused


Riigikaitselaagri korraldamine ning õppevahendite soetamise kulude katmine


Tulemused


Toimunud riigikaitselaager ning soetatud õppevahendeid


Maksumus


621 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


621 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Herbert Masingu Kool

PartneridJuht


Udo Limak

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2020 - 01.12.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord