Saadetud kiri: Hankija seisukohad finantskorrektsiooni otsuse eelnõu kohta

Asja number: VP-19-0046

Kirja saaja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 21.09.2021

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Hankija seisukohad finantskorrektsiooni otsuse eelnõu kohta
Koostaja: Veiko Faster 736 1172 Veiko.Faster@tartu.ee
Registreeritud: 04.10.2021
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 04.10.2021
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 2 - Järelevalvemenetluses kogutud teave enne otsuse jõustumist
04.10.2021 kuni 03.10.2026 või otsuse jõustumine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus