Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0031 - MHG riigikaitse õpilaste õppekäigud ja laager
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Eda Lemberg
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: