Asi: Noortevahetus Iirimaal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0174
Menetlev üksus: Lille Maja
Vastutav töötaja: Liis Somelar
Teised töötajad: Hele Riit; Helene Schotter; Raili Koort
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Noortevahetus Iirimaal
Registreeritud: 12.12.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Noortevahetus toimub 26.03.18-02.04.18 Iirimaal. Projektis osaleb 10 Lille Maja noortekeskuse tegevustes osalevat noort ja 2 saatjat. Kaks ööd toimub projekt Dublinis ning seejärel 5 ööd Galway´s Killary Adventure Centre´s, kus toimuvad erinevad töötoad ning tegevused õues.


Eesmärgid


- Noortelt noortele õppemeetodil alkoholi ja tubaka teemade käsitlemine.
- Noortelt noortele õppemeetodi õppimine ja rakendamine.
- Kultuuridevaheline õpe.
- Võõrkeelte praktiseerimine.
- Uute tutvuste loomine.
- Noored saavad rahvusvahelise noorsootöö kogemuse.Tegevused


Töötoad ja õuesõpe.


Tulemused


- Noortevahetuse tulemusena on noored teadlikud, kuidas käsitleda alkoholi ja tubakatoodete kahjulikkust.
- Noored oskavad rakendada noorelt noorele õppemeetodit.
- Noored on saanud kultuuridevahelise õppe kogemuse ning on tolerantsemad teiste kultuuride suhtes.
- Noored on praktiseerinud võõrkeeli ning on omandanud uut sõnavara.
- Noored on loonud uusi tutvusi.
- Noored on saanud rahvusvahelise noorsootöö kogemuse ning planeerivad uusi noortevahetusi ka ise.


Maksumus


5 400 EUR

Tartu kohustused


100 EUR

Toetus


5 300 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Léargas The Exchange Bureau, The National Agency

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE

Juhtpartner


Paula Moore

Ballyfermot Youth Service
41 Decies road
Ballyfermot,
Dublin 10
Ireland

Partnerid


Poola, Eesti, Malta

Juht


Liis Somelar

Algus- ja lõpptähtaeg


12.12.2017 - 02.07.2018

Osakond


KO allasutus

Projekti kodulehekülgShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord