Asi: Kultuuriministeeriumi tegevustoetus 2018

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0013
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Marge Rennit
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kultuuriministeeriumi tegevustoetus 2018
Registreeritud: 29.01.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Kultuuriministeeriumi tegevustoetusega


Eesmärgid


Tartu Linnamuuseumi kogudes oleva info kättesaadavaks tegemine muuseumide infosüsteemi MuIS vahendusel


Tegevused


1. Fotokogu museaalide kujutiste loomine ning andmete sisestamine MuISi. Eesmärk on lõpetada fotokogu sisestamine MuISi ja lisada 18 900 fotole kujutis.
2. Arheoloogiakogu (museaalide üldarv 60 829) esemete andmete osaline sisestamine MuISi ning kujutiste valikuline lisamine MuISi. 2018. aastal on kavas sisestada inventeerimisraamatute alusel 8505 leiu andmed ning siduda olemasolevad kujutised museaalide kirjetega MuISis.


Tulemused


Arheoloogiakogu on senisest paremini hallatav MuIS süsteemis ja teave kättesaadav kõigile huvilistele MuIS portaali vahendusel. Fotokogu museaalidega seotud teave koos kujutistega on senisest paremini kättesaadav kõigile huvilistele MuIS portaali vahendusel.Maksumus


18 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


18 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeeriumile

Millise programmi / meetme raames


Muuseumide tegevustoetus

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Kaie Jeeser

Algus- ja lõpptähtaeg


01.01.2018 - 31.12.2018

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord