Saadetud kiri: Koostöö Tartu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseks

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Muinsuskaitseamet

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Koostöö Tartu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseks
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 26.09.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20160926_UP-14-003.bdoc ( 37 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstMuinsuskaitseametMeie 26.09.2016 nr 9-3.2/UP-14-003


Koostöö Tartu linna üldplaneeringu 2030+ koostamiseksLugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.