Saabunud kiri: Common Peipsi 2

Asja number: VP-16-0095
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Common Peipsi 2
Registreeritud: 07.06.2019
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik HM
Saatja kuupäev: 20.05.2019

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 07.07.2019
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere, Marek!

Saadan edasi Sekretariaadilt saadud info.

Kuna Lodjakoja eelprojektis on tehtud muudatused, siis see tuleb saata Sekretariaati ülevaatamiseks. Lisaks on vaja teha muudatusi ka projekti täistaotluses, sest taotluses ja lisadokumentides on kirjas, et pärast toetuslepingu allkirjastamist alustatakse ehitustöödega. Projekteerimise kohta ei ole täistaotluses midagi kirjas ja seega ei ole tegevus hetkel pärast toetuslepingu sõlmimist abikõlblik.

Palun saada mulle kiri selle kohta, et projekti arendamise käigus tehti muudatused Lodjakoja eelprojektis ja soovite saata selle Sekretariaati ülevaatamiseks. Lisada selgitus miks eelprojekti muudeti ja mida seal muudeti. Kindlasti palun lisada ka eelprojekt.
Samuti palun kirjutada, et soovite täpsustada täistaotluse tööpaketti WPI1 Investment ja lisada tegevuste hulka põhiprojekti (või siis tööprojekti) koostamise.

Kirja adressaadiks on Setomaa vallavanem Raul Kudre. Palun saada kiri aadressile vald@setomaa.ee ja koopia mulle. Siis saan hakata kohe ette valmistama juhtpartneri kirja.

Tervitab
Helena

Helena Musthallik
Tel. 56466003-------- Edastatud kiri --------
Teema:
RE: Common Peipsi II muudatused
Kuupäev:
Fri, 10 May 2019 09:35:08 +0000
Saatja:
Riina Vaap <Riina.Vaap@estoniarussia.eu>
Saaja:
Helena Musthallik <helena@gravitas.ee>


Tere , Helena

Just, nii me kokku leppisime.
Täpsustan, et Mustvee probleemiks ei ole mitte see et ei jõua projekteerida vaid et ei jõua kulusid kanda enne teostamisperioodi algust ja siis on projekteerimise kulud ettevalmistavate kuludena abikõlbmatud. Iseenesest projekteerimisega alustada võivad, lihtsalt see tegevus peab olema taotluses kirjeldatud ka teostamisperioodis jätkuvana ja seetõttu abikõlblikuna, siis on teostamisperioodis tehtud makse OK.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0897&from=IT
Article 48, point 2 (a) (iv)
procedures to award contracts, as referred to in Article 52 and following, may have been initiated and contracts may be concluded by the beneficiary(ies) before the start of the implementation period of the project, provided the provisions of Article 52 and following have been respected;


Tervitades
Riina


Riina Vaap
Programm consultant

Estonia-Russia CBC Programme
State Shared Service Centre
Sõbra 56, 50106 Tartu, Estonia
Telefon: +372 663 1880
Mob: +372 519 04025


Riina.Vaap@estoniarussia.eu

www.estoniarussia.eu
www.facebook.com/estoniarussia/

ESTRUS_crossborder_full-logo_colour_smallFrom: Helena Musthallik [mailto:helena@gravitas.ee]
Sent:
Friday, May 10, 2019 12:23 PM
To:
Riina Vaap <Riina.Vaap@estoniarussia.eu>
Subject:
Common Peipsi II muudatused

Tere Riina,

Panen kirja kõik selle, milles me kokku leppisime. Palun vaata üle ja anna teada kui midagi on teisiti.
Kuna muudeti Lodjakoja eelprojekti, siis Tartu linnavalitsus saadab juhtpartnerile ametliku kirja, milles teavitab tehtud muudatustest ja lisab eelprojekti, mis saadetakse Sekretariaadile ülevaatamiseks.
Lisaks peab Tartu kirjutama, et soovitakse täiendada täistaotluse tööpaketti WPI1 Investment ja lisada tegevuste hulka põhiprojekti koostamine.
Mustveel on eelarves eraldi kulureal ettevalmistavate kulude all projekteerimine. Kuna nad enne toetuslepingut enam projekteerida ei jõua, siis saadavad taotluse, et soovivad muuta eelarvet ja koostada põhiprojekti pärast toetuslepingu sõlmimist. Samuti on vaja täiendada täitaotluse tööpaketti WPI1 Investment ja lisada tegevuste hulka põhiprojekti koostamine.
Seejärel saadab juhtpartner soovitud muudatuste kohta ems-i kaudu kirja Sekretariaadile (adressaadiks nii Sekretariaat kui Korraldusasutus).

Tervitab
Helena
Helena Musthallik
Tel. 56466003