Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0118 - Stimulating regional innovation through better e-government services (BETTER)
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Siim Espenberg
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: