Asi: Igal rühmal oma peenar, igal lapsel oma taim

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0063
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Meelespea
Vastutav töötaja: Heda Kala
Teised töötajad: Esta Kõomägi; Hille Jegorova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Igal rühmal oma peenar, igal lapsel oma taim
Registreeritud: 04.04.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Lasteaia köögiviljaaia rajamine ja hooldamine, mahe-aedvilja kasvatamine ja tervislike toitumisharjumuste kujundamine


Eesmärgid


Lapsed õpivad mulla omadusi, õiget külvitehnikat, taime hooldamist, vaatlevad kasvuprotsessi, tegelevad sügisese koristusega ning maitsevad vilju. Lapsi õpetatakse teemadel põllumajandus, taimekasvatus, tervislik toitumine ja arutatakse keskkonna teemadel läbi mille õpib laps väärtustama keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi ning märkama nähtusi ja muutusi looduses.Tegevused


Õuealale rajatakse kümme kõrgpeenart (mõõdus 118x80x23). Peenra saavad kõik 8 rühma oma õuealale ning kaks peenart rajatakse eelneval aastal rajatud lasteaia marjaaeda katsete tegemiseks. Kõik peenrad täidetakse maheda aiamullaga (ühe peenra täitmiseks on vajalik kuus 45 liitrist mullakotti). Lapsed vanuses 5-6 aastat osalevad Mahekeskuse loengus „Maheköögivili lapse toiduks“. Loengu eesmärk on tutvuda taimekasvuks vajalike mullaomaduste ja organismidega ning taime kasvufaasidega, saada tundma erinevaid köögiviljaseemneid, taimekasvuks vajalikke tegureid ning erinevaid viljelusviise. Lapsed saavad arusaamise, et taim kui organism vajab oma kasvuks ning arenguks lapsega võrreldavaid tingimusi. Hiljem toimuvad aias arutelud koos praktiliste vaatluste ning tegevustega taime kasvufaaside ja kasvuks oluliste tegurite teemal, erinevate köögiviljaseemnete tundmaõppimine ja külvamiste, istutuste läbiviimine ning külvikorra mängud. Sügisel toimub köögivilja koristamine ja degusteerimine. Õpitakse mulla rikastamist kompostiga. Loengu ja praktilise osa läbinud lapsed viivad oma teadmised ja oskused edasi ning abistavad/õpetavad ka nooremate rühmade lapsi seemnete külvil ja istutuste läbiviimisel Lapsed saavad külastada üksteise peenraid ning tutvuda erinevate köögiviljataimedega.Tulemused


Tegevus toetab selliseid õppe ja kasvatustegevusi nagu oskus suhtuda ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käituda seda säästvalt, kirjeldada kodukoha loodust ning tuntumaid taimi, osakust selgitada, miks on valgus, temperatuur, vesi, muld ning õhk taimedele ja inimestele tähtsad, mõista ja märgata enda ja teiste tegevuse mõju ning tagajärgi keskkonnale. Tegevuse tulemusena omandab laps teadmised taimekasvatusest, looduskeskkonnast ja köögiviljast kui tervislikust toidust.Maksumus


822 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


822 EUR

Kellele taotlus esitatakse


PRIA

Millise programmi / meetme raames


Koolikava kaasnevad haridusmeetmed

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Meelespea

PartneridJuht


Kertu Kasemägi

Algus- ja lõpptähtaeg


04.04.2018 - 31.07.2018

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord