Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0042 - Üleriigilise erivajadustega laste ja noorte teatrifestivali „Savilind 2018”
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Tiit Peterson
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: