E-post Re: Tartu linna lehtede vedu 2018

Asja number: RH-18-010
Vastutaja: Mart Lukason
Saaja: Monika Tehvand
Teema: Re: Tartu linna lehtede vedu 2018
Saadetud: 20.09.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Hide details for Saadetud e-kirja tekstSaadetud e-kirja tekst
Meie nr 4-6/RH-18-010

Re: Tartu linna lehtede vedu 2018

Asja viide: RH-18-010

Tere

Nagu Teile teatatud tunnistati Tartu Linnavalitsuse poolt Teie pakkumus edukaks.
Lepingu saame allkirjastada 28.09.
Palun selleks ajaks koostada veograafik. Lisaks pakkumiskutses toodud nimekirjale
lisada sinna täiendavalt Peetri 11.

Lugupidamisega,

Mart Lukason
linnapuhastuse peaspetsialist
Tartu Linnavalitsus
7361226, 5170990
e-mail: mart.lukason@raad.tartu.ee