Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-17-0132 - Tartu Raatuse Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse areng 2017-2018
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Rene Leiner
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: