Saabunud kiri: Linna seisukohad Tartu linna üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas ning kutse arutelule

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Linna seisukohad Tartu linna üldplaneeringu kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete osas ning kutse arutelule
Registreeritud: 25.05.2017
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Jaanika Koppel, Indrek Ranniku
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Saatja kuupäev: 25.05.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Vastamise tähtaeg: 25.06.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 24.05.2092