Saadetud kiri: Partnerluslepingu nr 14-12.2/723-1 pikendamise taotlus

Asja number: VP-20-0013

Kirja saaja:
Organisatsioon: Kultuuriministeerium

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Partnerluslepingu nr 14-12.2/723-1 pikendamise taotlus
Koostaja: Iris Allorg 736 1338 Iris.Allorg@tartu.ee
Registreeritud: 07.09.2021
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 07.09.2021
Edastamise meetod: E-post
Failid: Tartu_Linnavalitsus_Kiri_20210907_VP-20-0013.asice ( 332 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstKultuuriministeeriumMeie 07.09.2021 nr 19-2/VP-20-0013


Partnerluslepingu nr 14-12.2/723-1 pikendamise taotlusLugupidamisega
Iris Allorg 736 1338
Iris.Allorg@tartu.ee


Lisad
.