Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande heakskiitmiseks esitamine

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Kontaktisik KLR

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande heakskiitmiseks esitamine
Allkirjastaja: Jarno Laur; abilinnapea
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 08.08.2017
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 10.08.2017
Edastamise meetod: E-post
Failid: Tartu_Linnavalitsus_Kiri_20170808_UP-14-003.bdoc ( 48 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst

Meie 08.08.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande heakskiitmiseks esitamineLugupidamisega

Jarno Laur
abilinnapea


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.