Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-20-0079 - FOSO-ENPOC - Fostering Social Entrepreneurship Ecosystems Post-Covid19 (sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemide arendamine pärast Covid-19 kriisi)
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Alo Lilles
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: