Asi: Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai" kujundustööd

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0007
Menetlev üksus: Tartu Linnamuuseum
Vastutav töötaja: Nele Dresen
Teised töötajad: Christine Karlson
Tähtaeg: 20.01.2020
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai" kujundustööd
Registreeritud: 20.01.2020
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
20.01.2020 kuni 19.01.2025
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Linnamuuseumi aastanäituse "Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai" kujunduse väljatöötamine, ettevalmistamine ja realiseeriminine


Eesmärgid


Tartu Linnamuuseumi aastanäitusele "Kohustus olla moodne. Kuidas eestlasest linlane sai" atraktiivse ja sisutoetava kujunduse loomine.


Tegevused


Kujundustöö hõlmab: 1.näituse kujunduskontseptsiooni loomist, 2. töörühma sisukoosolekutel osalemist, 3. ruumiinstallatsioonide, esemevitriinide- ja aluste jaoks vajalikud jooniste ja kirjelduste koostamist, 4. näituse graafilist kujundust (sh. trükiettevalmistus), 5. näituse teostuse järelvalvet


Tulemused


Töö tulemuseks on näituse sisu arvestav ning seda maksimaalselt esiletoov näituse kujundus.


Maksumus


6 000 EUR

Tartu kohustused


1 000 EUR

Toetus


5 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Eesti Kultuurkapital

Millise programmi / meetme raames


rahvakultuur

Juhtpartner


Tartu Linnamuuseum

PartneridJuht


Nele Dresen

Algus- ja lõpptähtaeg


01.05.2020 - 01.03.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord