Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-19-0086 - Miina Härma Gümnaasiumi õpilaste osalemine aktiivõppeprogrammides
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Eda Lemberg
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: